בנקאות, חברות אשראי ומימון

  • Home
  • Services
  • בנקאות, חברות אשראי ומימון

בנקאות, חברות אשראי ומימון

לעורכת הדין נעמה נאור וותק של 15 שנים בייצוג בנקים ותאגידי עזר בנקאיים , במהלכן צברה ידע רב הן בדיני בנקאות והן ידע חשבונאי כלכלי אשר משרת אותה כעת  בייצוג אנשים פרטיים ועסקים  בתביעות מול בנקים או הגנה על הלקוחות מפני תביעות שהבנקים הגישו כנגדם בכל הערכאות המשפטיות הן בהוצאה לפועל בהליכים של התנגדות לביצוע שטר ותביעות כספיות על סכום קצוב והן בבתי המשפט השונים.

על בנקים חלות חובות כלפי הלקוחות חובה של אמון, חובה של זהירות וחובה של תום לב  במידה והבנק הפר חובות אלו  קמה עילת תביעה כנגד הבנק או עילות הגנה ככל והלקוח נתבע על ידי הבנק.

לעיתים התנהלות רשלנית או שרירותית של הבנק כלפי הלקוח עלולה להוביל להפסדים כספיים של הלקוח וחלילה  לקריסה כלכלית, ולהחלטות הבנק ועובדיו השלכות מרחיקות לכת ועל כן יש לערב עורך דין הבקיא בתחום לצורך ייצוג מול הבנק וניהול מו"מ ליציאה מן המשבר אליו נקלעת  כבר בשלב בו הממשק עם הבנק מתחיל לעלות על שרטון אם זה מתבטא בעצירת אשראי, גביית ריביות חריגות ועמלות או במצב שבו הועבר העברה לטיפול משפטי.

כאשר נוצר עימות מול בנק הצד השני הוא תמיד בעמדה נחותה…אך ניתן להפוך הקערה על פיה ולעיתים תלוי במעשה/מחדל של הבנק אף לקבל פיצוי .

עורך דין המתמחה בענייני  בנקים ולו ידע משפטי, פיננסי ובנקאי כאחד, ייעץ ויכוון אותך  באם הבנק פגע בזכויות שלך בהקשר  של העמדת  אשראי, גביית ריביות ועמלות, תנאי ההחזר של הלוואות ומשכנתאות, הליכי גבייה וטיפול משפטי

עילות תביעה כנגד בנק על קצה המזלג…..

במקרה בו הבנק ( באמצעות פקידיו ועובדיו ) לא פעל  בהתאם להנחיה מפורשת של הלקוח לביצוע פעולות בחשבון ונגרם ללקוח הפסד כספי ובנק מסרב לקחת אחריות על המעשה/מחדל – ניתן לתבוע את הבנק.

במקרה בו נחשף מידע בנקאי אישי של הלקוח לצדדי ג' שאינם מורשים ניתן לתבוע את הבנק שכן לבנק חובות סודיות כלפי  הלקוח.

במקרה בו ניתן ייעוץ פיננסי ע"י הבנק, ייעוץ בו יוכח כי היה נגוע בשיקולים זרים/אינטרסים המנוגדים להוראות החוק  וללקוח נגרמו הפסדים כספיים ניתן לתבוע את הבנק.

[/vc_column][/vc_row]