חדלות פירעון והסדרי חובות

מהו הליך פשיטת רגל??

אדם/חברה שנקלעו לחובות שאינם יכולים לשלמם רשאים היו לבקש הגנה מבית המשפט בצורת צו לפתיחת הליך והכרזה עליו כפושט רגל.

אדם המוכרז כפושט רגל מקבל מטריית הגנה מפני הנושים שלו ומפני ההליכים שהם נוקטים כנגדו לגביית החוב.

במהלך ההליך מונה מנהל מיוחד/נאמן לנכסים לבדיקת הליך ההסתבכות של החייב, ככל שמדובר באדם שהסתבך בתום לב, באם ישתף פעולה בהליך, ישלם צו חודשי בהתאם להכנסות פנויות ויגיש דוחות בזמן – סיכויי מחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים גבוהים , המהלך ההליך יש הגנה על המשכורת וחשבון הבנק וניתן לנהל שגרה ללא הפרעה של הנושים.

מחיקת החובות וסיום ההליך הינה בדרך שבה  ניתן "צו הפטר" ע"י בית המשפט – בו החייב מופטר מחובותיו !

היום ההליך נקרא "חדלות פירעון" – עליו אפרט בהמשך.

מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל ?

כל אדם שסך חובותיו עולה על נכסיו, או שאינו עומד בהתחייבויות השוטפות שלו

גם נושה זכאי להגיש בקשה להכריז על חייב כפושט רגל אם אינו משלם את החוב ויש בידו מידע כי יש לחייב נכסים מהם ניתן להיפרע.

חדלות פירעון :

חוק חדש אשר נכנס לתוקף ב09/2019 ושינה את פני הליך פשיטת הרגל באופן משמעותי ומהפכני לטובת חייבים – לטובת השיקום שלהם האישי והכלכלי.
ראשית מטרת החוק החדש " חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018 .
כשמו כן הוא ומטרתו שיקום החייב
לחובות מתחת ל 150,000 ₪ – יפתחו הליך בשלכת ההוצאה לפועל
חובות מעל 150,000 ₪ – יפתחו הליכים אצל הממונה על חדלות פירעון וידונו בבית המשפט השלום.
הליך חדלות הפירעון קצר יחסית לפשיטת הרגל בו אנשים נתקעו שנים רבות .
החידוש בחוק החדש הינו אחריות והכרה של הרשויות והתאגידים והן של מערכת המשפט כי אדם שהסתבך כלכלית ונקלע למצוקה כספית הינה "תאונה" לה אחראים גם מי שנתן ליחיד ( לחייב ) את האשראי וההלוואות וכי ככל ומדובר באדם תם לב יש לסייע לו להשתלב בחיי המסחר והכלכלה ולא להשאירו במצב שהוא לא מתפרנס בשל חשש מנושים או להטיל עליו "אשמה".
במקרים מסוימים יקבלו יחידים ( לעיתים יחוייבו ) בהליך חדלות פירעון לעבור הדרכה – תכנית הכשרה כלכלית בשילוב עם תכנית יציאה מן החובות ( "תכנית פירעון ") בה יקבלו כלים להתנהלות כלכלית נכונה .

פשיטת רגל/חדלות פירעון מהתחלה עד הסוף…..

ראשית – מגישים בקשה מפורטת לממונה על חדלות פירעון , בקשה הכוללת מסמכים רבים, תצהיר הסתבכות ונתונים על היחיד – זהו שלב אקוטי וחשוב להצלחת ההליך, אשר באם יוגש ע"י עו"ד וותיק שלו קבלות מוכחות בייצוג בהליכים הללו.

שלב שני :
נבחנת הבקשה וככל ולא חסים נתונים או השלמת מסמכים – ניתן צו פתיחת הליכים – עם מתן הצו מעוכבים כל ההליכים המשפטיים אשר ננקטים כנגד היחיד הן הליכי הוצאה לפועל והן הליכים עומדים ותלויים בבית המשפט.
בצו נקבע נאמן וגובה צו התשלומים והוראות כלליות ליחיד.

שלב שלישי :
היחיד מגיש דוחות ומתייצב לבירור אצל הנאמן , נקבע דיון ( בד"כ שנה לאחר פתיחת ההליך ) .
טרם הדיון מגיש הממונה "תכנית פירעון" – המלצה בהתאם לנתוני היחיד וכושר ההשתכרות שלו – המשך תשלום סכום או הגדלת הסכום למשך עד 36 חודשים.
שלב רביעי:
עם סיום התכנית יקבל היחיד הפטר מהחובות , צו בית משפט הנותן ליחיד פטור מכל החובות שנצברו על שמו עד תחילת ההליך וביטול כל ההגבלות שהוטלו עליו במהלך ההליך.
.
לסיום …..
ניהול תיק פשיטת רגל/חדלות פירעון הינו הליך שיכול להיות קל וחלק עם ניהול נכון ומנוסה של עורך דין בעל קבלות מוכחות בתחום, או יכול להיות מפח נפש ליחיד אשר יגרור אי קבלת בקשה /ביטול צו בשל התנהלות לקויה /צו תשלומים גבוה בו לא יוכל לעמוד היחיד ועוד …
עורך דין המייצג יחיד בתיק פשיטת רגל מתנהל מול נושים , בית משפט, כונס הנכסים- הממונה על חדלות פירעון , עם הנאמן בתיק ובחלק מן התיקים גם עם רשמי ההוצאה לפועל.
כל ההתנהלות לעיל מצריכה ניסיון מוכח ומומחיות בהליכים אלו.

עורכת דין נעמה נאור מביאה איתה ידע וניסיון של 15 שנים וניהלה מאות תיקים של פשיטות רגל וחדלות פירעון עד כה באופן מקצועי ומהיר.

• האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.