הוצאה לפועל

הוצאה לפועל :

רשות האכיפה והגבייה הינה כלי למימוש זכויות /אכיפת החלטות .באמצעות לשכות ההוצאה לפועל ניתן לפתוח תיקים ולפעול לגביית כספים המגיעים לך מכוח פסק דין , המחאות ( שיקים ), שטרות ( משכון, משכנתא ), תביעה על סכום קצוב, מזונות וכמובן קנסות.

כדי ש"זוכה"( אותו אדם שחייבים לו כסף ) יהפוך את הנייר בו הוא אוחז לכסף ממשי עליו לפעול לפתיחת תיק ולנקוט בהליכים במסגרתו על מנת לגבות את החוב.
לצורך כך, נדרשת הכרה של המערכת עצמה והתנהלות מולה וכמובן שליטה בחוק ובתקנות כלים שיש בידי עו"ד מנוסה וזאת על מנת למקסם התוצאה ולהימנע מהליכים בקשות סרק וכמובן הוצאות בדרך לגבייה.
לצד הזכויות של ה"זוכה" עומדות זכויות של "חייב" שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל ומפעילים כנגדו הליכים, האם ההליכים מידתיים? האם ניתן לבטלם ? באילו נסיבות?

אם לחייב טענות מוצדקות כנגד החוב – ניתן לפעול בהגשת התנגדות לביצוע התביעה/שטר ואז תתבררנה טענותיו בהליך בבית המשפט.
על מנת לגבות כספים מהחייב מוטלות סנקציות והגבלות אשר פוגעות בו פגיעה ממשית בין היתר : עיקול משכורת /איסור יציאה מן הארץ /חייב מוגבל בבנק ישראל ( לא יכול לפתוח חשבון /איסור שימוש בכרטיסי אשראי והמחאות ) איסור לפתוח חברה ועוד.

ניתן להימנע מהליכים אלו ו/או לבטלם באמצעות הגשת בקשות מתאימות תוך בחינת גובה החובות, הנסיבות בהם נצברו ( ההסתבכות הכלכלית ) זהות הנושה , אפשרויות פריסת תשלומים או פתיחת הליך איחוד תיקים /חדלות פירעון.

אין מקרה דומה לשני ויש לתפור חליפה המתאימה רק לך על כן אני ממליצה להגיע לפגישת ייעוץ בה תקבל מידע ופיתרון מיטבי לטיפול בחובות שלך.